Falkena - Glas en Schilderwerken

Meest gestelde vragen

Hoeveel energie bespaar ik bij toepassing van Isolerend dubbelglas of HR++ Beglazing?

Allereerst hangt het af hoe warm u uw huis stookt. Het is logisch als u bijvoorbeeld tweemaal zoveel gas verstookt dan een gemiddeld, dan kunt u ook tweemaal zoveel besparen. Verder hangt het ook af hoe uw huis is geisoleerd. Als uw dak, vloer en gevel goed zijn geïsoleerd, dan is enkel glas de zwakste plek. Vervanging enkel glas door dubbel glas / HR++ glas betekent in dit geval een forse vermindering van het energieverlies en flinke verbetering van uw wooncomfort. Als uw huis niet of niet volledig is geïsoleerd zal het effect kleiner zijn.
Gemiddeld bespaart u al snel € 15,00 tot € 20,00 voor elke m2./jaar

Hoe weet ik wat voor glas ik in mijn huis heb?

Als u een metalen strip ziet aan de binnen-zijkant van de glasplaten, dan ziet u daar informatie staan, waaronder het jaartal en een vermelding van HR, HR+ of HR++ voor zover van toepassing. Anders heeft u gewoon enkel glas.

Condensvorming aan de binnenzijde, hoe komt dit?

Er zijn 3 factoren, die hierbij een belangrijke rol spelen: een lage buitentemperatuur, een hoge luchtvochtigheid in het vertrek en een lage temperatuur van de raam/ruit aan de binnenkant.
Het aanwezige vocht in de lucht binnenshuis condenseert op het koude raam. Bij HR++ beglazing heeft de binnenruit een hogere temperatuur en komt condens zelden of nooit voor. Bij gewoon isolerend dubbel glas zal dit eerder plaatsvinden en bij enkele beglazing vaak tot zeer vaak.

Condensvorming aan de buitenzijde, hoe komt dit?

Dit verschijnsel komt eigenlijk bijna alleen voor bij HR++ beglazing. Het is meestal 's ochtends en verdwijnt zodra de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt. Ook hier zijn er 3 factoren die een belangrijke rol spelen: een lage buitentemperatuur, een hoge luchtvochtigheid buiten en een lage temperatuur van de ruit aan de buitenzijde.

Door de uitstekende isolatie van de HR++ beglazing wordt de buitenkant van de raam niet of nauwelijks verwarmd, omdat de warmte voor het grootste deel binnenskamers blijft. De condens slaat hierdoor neer op de koude buitenkant van het raam.

Ik heb last van condensvorming in mijn isolatieglas?

Dit is heel vervelend en helaas valt hier niks meer aan te doen. Wij raden u dan ook aan om zo snel snel mogelijk contact op te nemen met de glaszetter die de beglazing geplaatst heeft. Het kan zijn dat het onder de garantie valt. Heeft u de beglazing zelf geplaatst? Neem dan contact op met de glashandel/leverancier die de beglazing heeft geleverd.

Hoe kan dat er kleurverschil zit tussen glas?

Glas lijkt kleurloos, maar is het niet. Naarmate het glas dikker is, wordt de kleur van ook steeds donkerder. HR++ beglazing heeft ook een lichte coating en daardoor weer een ander kleur dan gewoon dubbel glas. Ook is het zo dat tussen de coating van verschillende glasfabrikanten kleine kleurverschillen zijn. Zelfs bij vervanging van beglazing van hetzelfde fabrikaat kunnen er ook 'kleine' kleurverschillen ontstaan.

Er lijken een soort olieachtige vlekken op mijn ruit te zitten.

Indien u op het glas met uw hand drukt en de vlekken verplaatsen zich, dan is er sprake van een natuurkundige verschijnsel wat interferentie wordt genoemd. Het is echter geen fabricage fout. Om interferentie te voorkomen wordt bij Islorende Dubbel Glas verschillende glasdikte toegepast. Bij HR++ beglazing komt dit al aanzienlijk minder voor en is het toepassen van verschillende glasdikten eigenlijk niet nodig.

Kan ik HR++glas ook zelf plaatsen?

Als het glas niet goed wordt geplaatst, dan is de kans aanzienlijk groot dat vocht de randverbinding gaat aantasten en zal het glas op den duur gaan 'lekken'. Dus het plaatsen van HR++-glas kunt u beter overlaten aan een vakman. Ook wordt door de HR++ fabrikant alleen garantie gegeven als de beglazing is geplaatst door een erkend bedrijf zoals Falkena Glas.

Hoe meet ik een raam/ruit op?

Een raam exact op te meten vereist enige kennis en secuurheid. Wij adviseren dan u ook om dit door ons te laten uitvoeren. Om de maten ruweg te bepalen om o.a. offertes aan te vragen, meet u de binnenzijden van de kozijnen op. Bij andere glastoepassingen adviseren wij u altijd om dit te laten opmeten.

Welke normen gelden voor het onderhoud van isolatieglas?

Ook voor het onderhoud zijn normen en richtlijnen opgesteld. Het is belangrijk voor u om te weten dat het schilderwerk, de kit en/of beglazingsrubbers (de afdichting tussen de beglazing en het kozijn) in goede staat is en eventueel aanwezige beluchtinggaten (openingen aan de buitenkant van het kozijn) schoon en open blijven. Slecht onderhoud aan het kozijn verhoogt de kans op schade aan uw beglazing. Geadviseerd wordt om eenmaal per jaar zelf deze controle uit te voeren, en tenminste eenmaal in de vijf jaar een inspectie uit te (laten) voeren door de erkende glaszetter.

HR++ of HR+ glas? Heb ik wel het juist glas gekregen?

De vraag bij glasherstel: "Ik heb HR++ gevraagd maar ik krijg HR+, waarom?" krijgen wij soms gesteld en dat heeft te maken met het feit dat de HR-classificatie vanaf 1 juli 2008 is gewijzigd. Dit komt voornamelijk voor bij ramen die een kleinere spouw hebben dan 15mm. Veel van deze beglazing had voor 1 juli 2008 een HR++ classificatie en na 1 juli 2008 een HR+ gekregen. Om verwarring te voorkomen is het beter om het over de isolatiewaarde (U-waarde) te hebben dan over HR+ of HR++. Als dat overeenkomt, dan heeft u het juiste nieuwe glas gekregen.